Design

Design är viktigt. På Whitespace har vi ett särskilt designteam som säkerställer att vi håller en hög nivå på koncept, design och interaktionsdesign. Vår arbetsprocess i större uppdrag inleds ofta med en analysfas, som vi kallar sprint 0, där vi tar fram ett lösningsförslag, med bas i tjänstens målgrupper och deras behov.

Resultatet består typiskt av centrala principer för vår lösning, ett designkoncept, grafisk form av viktiga element, wireframes, ett förslag på sidstruktur, en backlog med viktiga användarberättelser/funktioner och en teknisk analys.

Vårt arbete i sprint 0 lägger basen för efterföljande utvecklingssprintar. Vi strävar också efter att designen ska bilda grundstommen i ett ”designmönster” som kan återanvändas för vidareutveckling och närliggande tjänster. Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring design.

Modulär design

Vad är ett komponent­bibliotek?

Vad är ett komponent­bibliotek?

Varför väljer fler och fler organisationer att bygga upp egna komponentbibliotek? Peter Antonius berättar mer. 

Läs mer om komponentbibliotek
Vad är designmönster och modulär design?

Vad är designmönster och modulär design?

De senaste åren har modulär design blivit allt mer populärt. Whitespaces UX-designer Peter Antonius tipsar om ett mer hållbart sätt att jobba med design. Läs mer

Layout

Ska jag använda Flexbox eller CSS Grid?

Ska jag använda Flexbox eller CSS Grid?

Flexbox och CSS Grid är två metoder för att bygga upp en layout med CSS. De jämförs ofta med varandra, trots att det är ganska stor skillnad mellan Flexbox och CSS Grid. Läs mer